Støren Verksted, vedlikeholdsanlegg for tog
No items found.

Støren Verksted, vedlikeholdsanlegg for tog

Prosjektbeskrivelse

BaneNOR Eiendom har fått oppført vedlikeholdsanlegg for tog i jernbaneknutepunktet Støren i Midte Gauldal. Dette som et ledd i den store jernbanesatsingen i Midt-Norge. Det 7500m2 store anlegget ligger strategisk til for å betjene alle typer tog tog fra Trønderbanen, Rørosbanen og Dovrebanen. Verksted, vaskehall, serviceplatform, administrasjonsbygg med garderober, lagerfasiliteter og egen energisentral.

Verksted-og vaskehallvolumene er kledd i dypgrå stålplater; er 140 og 150 m lange, har endevegger i glass som åpner for kontakt mellom inne og ute og dagslys, samt overlys fra takvinduer. Administrasjonsbygg og lagerbygg er lagt i to tilliggende volumer på anleggets østside; mot parkering og personalatkomst. Disse er kledd i stående royalimpregnert trevirke som vil gråne ytterligere over tid. Administrasjonsbyggets inngangsparti har historiske fotografier av virksomhet i tilknytning til tidligere verksteddrift og personell. 11/12 foto: Helge A.Nilsen, 1/12 foto: Jac Bruun (1900) Nasjonalbiblioteket

Det er brukt ressurser på å lage et definert uteområde på ankomst/parkeringside av anlegget med stedstilpasset beplanting som gress og rogn, og gode materialer i kantstein og objekter.

Verkstedet er et to-spors gjennomkjøringsverksted med kjøreledning og elektriske løftejekker og takarbeidsplatformer særlig tilrettelagt for vedlikehold og løft av nyere Flirt 113 m-hybridtog som kan betjene både elektifiserte og ikke-elektrifiserte togstrekninger. Vaskehallen, også for gjennomkjøring, har topp moderne togvaskeanlegg, saneringsgraver, samt vakuumtømmeanlegg som også betjener utvendig serviceplatform. Anlegget ligger inntil et større oppstillingsområde for 9 stk 113-meterstog.

Detaljer
 • Kategori:

  Produksjon

 • Areal:

  7500 m2

 • Sted:

  Støren, Midtre Gauldal

 • Prosjektår:

  2022

 • Oppdragsgiver:

  BaneNOR Eiendom AS