Ansatte i Arkitektene Astrup og Hellern

Kontoret

Arkitektene Astrup og Hellern AS er Norges nest eldste arkitektkontor.

Vi har spisskompetanse innenfor planlegging og prosjektering av industri- og næringsbygg,
og utvikler og gjennomfører store og komplekse planleggings- og byggeprosjekter.

Arkitektene Astrup og Hellern AS regnes i dag blant de mest erfarne arkitektkontorer på dette feltet.


Arkitektene Astrup og Hellern tilbyr:

 • Effektiv, tiltalende og fremtidsorientert arkitektur
 • Omgivelser som mennesker trives i
 • Best mulig syntese av arkitektur, teknikk, økonomi og miljø
 • Lang erfaring og sikker levering

Bli kjent med oss på Linkedin

Arkitektene Astrup og Hellern jobber innenfor:

 • Arkitektur
 • Byggeteknikk
 • Interiørarkitektur
 • Romprogrammering
 • Generell prosjektering i alle faser
 • Kostnadskalkyler / økonomisk oppfølging
 • Konsekvensanalyser
 • Tekniske beskrivelser
 • Reguleringsplaner
 • Masterplaner
 • Prosjektutvikling
 • Prosjekteringsledelse
 • Presentasjon
 • 3D-Visualisering

høy kompetanse til å utvikle og gjennomføre store og kompliserte oppdrag.
De siste 40 år har vi lagt vekt på å utvikle spesialkompetanse innenfor industri, kontorer og næringsbygg.
Vi planlegger store næringsområder og gjør de utbyggingsklare gjennom masterplaner og komplekse planprosesser.

Alle vesentlige arkitektfaglige ytelser og tjenester dekkes av vårt arkitektkontor.
Dette omfatter både planarbeid, funksjonsanalyser og prosjektering.  
Arkitektene Astrup og Hellern har lang erfaring fra de aller fleste typer arkitektoppdrag.
Denne erfaringsbakgrunnen, sammen med kontorets dyktige medarbeidere, har gitt oss

Logo Miljøfyrtårn

Ta kontakt

AAOH på Google Kart

Adresse

Arkitektene Astrup og Hellern AS
Munchs gate 5b
0165 Oslo

Postadresse

Pb. 6734 St. Olavs plass,
0130 OSLO

E-post

firmapost@aaoh.no

Telefon

22 08 85 50

Org. nr.

N 945 479 965 MVA

Historie

Trehørningen Energisentral
2013

Trehørningen Energisentral

Hamar kommuens byggeskikkpris

Ny grafisk profil
2013

Ny grafisk profil

Coca-Cola Drikker
1997

Coca-Cola Drikker

Nye partnere
1987

Nye partnere

Etter Henning Astrups avgang ble Gudmund Bakke opptatt som partner i 1982. I 1987 ble ledergruppen utvidet med sivilarkitektene Knut Jørgensen og Lars Thoen, og etter Eivind Hellerns død i 1988 ble sivilarkitekt Åke Letting inntatt som medeier.

REO - Avfallsbehandlingsanlegg
1980

REO - Avfallsbehandlingsanlegg

Kontoret har opparbeidet en betydelig erfaring med prosjektering av avfallsbehandlingsanlegg. Anleggene har strenge krav til logistikk og bygningsmessig utforming. Det er store volumer med kjelhaller på 40m høyde. Fasadeutforming, volumoppbygging og fjernvirkning blir tillagt stor vekt.

Nora Fabrikker
1972

Nora Fabrikker

Kværner Eureka
1970

Kværner Eureka

Thune og Eureka , to maskinprodusenter lokalisert i Oslo, ble opp kjøpt av Kværner Bruk AS. Prosjektering og bygging av et nytt anlegg ble satt i gang hvor sammenslåingen og flyttingen av bedriftene var en del av planleggingsforutsetningene. Mye arbeid ble lagt ned i arbeidet med å utvikle en Generalplan som kunne tillate vekst innenfor hver enkelt sektor uten at andre avdelinger ble låst. Flere senere utvidelser har vist hvor viktig dette er for å sikre en levedyktig utvikling.

TORO
1967

TORO

By-Bo - "Hesteskoblokken"
1966

By-Bo - "Hesteskoblokken"

Ved etablering av anlegget til Findus ble det behov for boliger til arbeiderne ved anlegget. Det ble besluttet å bygge en boligblokk utenfor byen. Konseptet bygget på en sterk ide begrunnet i topografi og klima, der bygget utformet som en hestesko skulle favne solvarmen. Bygget er sterkt Corbusierinspirert. Alle leilighetene går over to plan med adkomst fra felles langsgående korridorer. Alle korridorene ender direkte til terreng. Bygget vakte stor interesse både her og i utlandet og ble i 1982 valgt ut til å delta på en stor internasjonal arkitekturutstilling ved Museum of modern art i New York.

Oljeterminaler
1960

Oljeterminaler

Kontoret har vært engasjert i planlegging av de fleste oljeterminalene og petrokjemi anleggene i Norge. Prosjektene har dekker bygg for prosessanlegg, støttesystemer som pumpestasjoner og trafostasjoner, verksteder, brannstasjoner, kontrollsentraler, kontorer og sosialbygg. Slagentangen Esso raffineriet på Slagentangen ble bygget på begynnelsen av 1960 tallet.

Arkitektene Thv. & Henning Astrup og Eivind Hellern
1955

Arkitektene Thv. & Henning Astrup og Eivind Hellern

Firmaet skiftet i 1955 navn til Arkitektene Thv. & Henning Astrup og Eivind Hellern.

Hydro Fullgjødselfabrikk Glomfjord
1947

Hydro Fullgjødselfabrikk Glomfjord

Soria Moria
1929

Soria Moria

Blant Thorvald Astrups mange nyklassisistiske bygninger fra 1920-årene må fremheves kinoen Soria Moria i Oslo (1928). Initiativtaker var fabrikkeier Wilhelm Arnt Blystad som også var oppdragsgiver for et nabobygg som Thv. Astrup tegnet. Kontoret har sener tegnet ominnredning av kinoen og også prosjektert en kino 2 i det gamle scenehuset. På tross av flere ombygninger har man greid å bevare byggets uttrykk intakt og etter at det nå er kommet på listen over bevaringsverdige bygg i Oslo vil vi forhåpentlig kunne regne med å få oppleve bygget intakt i mange år til.

Hydrogenfabrikken – “Tungtvannsfabrikken”
1928

Hydrogenfabrikken – “Tungtvannsfabrikken”

Hydrogenfabrikken er en ren funksjonalistisk bygning. Det er et kraftig stilbrudd i forhold til andre prosjekter fra samme periode. Den ble av plasshensyn plassert på platået foran Vemork kraftstasjon. Fabrikken ble bygget og idriftsatt i løpet av ett år! I kjelleren på denne bygningen fant tungtvannsaksjonen sted 27.2.43. I november samme år ble bygningen kraftig skadet ved bombing, men gjenoppbygget umiddelbart etter. I 1974 var bygningens tekniske rolle til ende, og bygningen ble sprengt bort.

Såheim kraftstasjon
1912

Såheim kraftstasjon

Såheim kraftstasjon, Rjukan II (“Rjukan-operaen”), som Astrup tegnet sammen med arkitekt Olaf Nordhagen 1912, er et av de mest praktfulle og monumentale industrianlegg i Norge, med tårn, søyler, buer og bygningsdetaljer inspirert av historiske stilarter.

Industrireising i Norge - Norsk Hydro
1909

Industrireising i Norge - Norsk Hydro

Thorvald Astrup var blant den gruppe unge arkitekter som ble engasjert til å planlegge industrireisingen i Norge. Der var han engasjert både i planlegging av kraftstasjoner, fabrikkanlegg, administrasjon og boligbygg. I 1909 fikk han sitt første store oppdrag for Norsk Hydro, en kraftstasjon ved Tinnelva, Svelgfoss II (Reservestasjonen, nedlagt), og ble Hydros mest benyttede arkitekt frem til 1950-årene. Svelgfoss II er for sin tid en særpreget industribygning uten bygningselementer eller dekorative detaljer inspirert av tidligere tiders byggekunst. Norsk Hydro har i alle år vært kontorets største oppdragsgiver, og samlet har vi utført over 470 små og store prosjekter for selskapet.

Tyssedal kraftverk
1906

Tyssedal kraftverk

Gjennom årene har kontoret gitt form til en rekke store og små kraftutbyggings prosjekter rundt i landet. Tyssedal kraftverk fra 1906 til 1915 er Astrups første store prosjekt. Bygget er nå fredet og omdannet til museum.

1. premie Hovedbygg for Norges Tekniske Høgskole
1902

1. premie Hovedbygg for Norges Tekniske Høgskole

I 1901 kom arkitekt Thorvald Astrup tilbake til Oslo etter studier og studiereiser i Europa. Han satset friskt og vant i 1902 1. prisen i konkurransen om Hovedbygg for Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, nå NTNU. Den gang som nå hadde unge arkitekter vanskeligheter med å vinne fram i konkurransen om oppdrag. Thorvald Astrup ble regnet som for ung og uerfaren til en slik stor oppgave, og i stedet ble det annen premieutkastet som kom til utførelse. Vi regner likevel dette som starten på den arkitektvirksomhet som i dag bærer navnet Arkitektene Astrup og Hellern AS. Firmaet er dermed ett av de få arkitektkontorer i Norge som har drevet kontinuerlig arkitektvirksomhet i over 100 år.

4293 prosjekter siden 1901

Se hvor vi har satt våre spor: