Resirkuleringsanlegget i Oslo (1985)
No items found.

Resirkuleringsanlegget i Oslo (1985)

Prosjektbeskrivelse

I byggeåret var resirkuleringsanlegget i Oslo verdens mest moderne. Anlegget baserte seg på en videreføring av resirkuleringsteknikken som italieneren Alberto Cecchini utviklet. Anlegget i Oslo gikk imidlertid lenger i raffineringen av sluttproduktene. I tillegg utnyttes restavfallet til energiproduksjon. Anlegget som ligger på Klemetsrud tok imot hele Oslos husholdningsavfall og skilte ut fraksjonene papir, plast og jern. Anlegget hadde en kapasitet på 140.000 tonn avfall i året, der 40.000 tonn ble gjenvunnet til produkter, mens de resterende 100.000 tonn gikk til forbrenning.

Detaljer
 • Kategori:

  Energi

 • Areal:

  21500

 • Sted:

  Oslo

 • Prosjektår:

  1985

 • Oppdragsgiver:

  Kværner Brug AS