Områdeplan for Holmen
No items found.

Områdeplan for Holmen

Prosjektbeskrivelse

Områdereguleringen legger til rette for å strukturere aktivitet og arealbruk på Holmen. Utviklingen av Holmen skal bidra til å realisere planlagte byutviklingstiltak i Drammen, og avlaste Drammen bys sentrale områder på Sundland, Nybyen, Tangen, og Brakerøya. Planen legger til rette for utfylling av nye områder og utvikling av Holmen som et intermodalt logistikknutepunkt med tilknytning til havn, jernbane og vei. Utvidelse av jernbaneterminalen for å få plass til dagens aktivitet i Nybyen inngår i dette. Planen inneholder også fremtidig utfyllingsområde som kan benyttes til langsiktig næring/havneutvikling.

Detaljer
 • Kategori:

  Planarbeid

 • Areal:

  1976 daa

 • Sted:

  Drammen

 • Prosjektår:

  2020

 • Oppdragsgiver:

  Drammen Havn AS