Kaffeforedlingsanlegg i Vestby
No items found.

Kaffeforedlingsanlegg i Vestby

Prosjektbeskrivelse

Det planlagte kaffeforedlingsanlegget i Vestby skal være et moderne og fremtidsrettet anlegg med en arkitektur og formspråk som tillater fremtidige utvidelser og ombygginger uten at anleggets arkitektoniske kvaliteter forringes. I tillegg skal produksjonsanleggets utforming og materialbruk synliggjøre bedriftens miljøprofil og ansvarlighet med tanke på en bærekraftig utvikling. De overordnede miljømålene Klimanøytralitet og BREEAM-NOR Excellent for prosjektet har vært førende for arbeidene i forprosjektfasen, og de valgte løsningene. Disse krav er vurdert opp mot de muligheter og begrensninger som er knyttet til den aktuelle tomt.

Detaljer
 • Kategori:

  Produksjon

 • Areal:

  ca 11.500 m²

 • Sted:

  Vestby

 • Prosjektår:

  2017-2020

 • Oppdragsgiver:

  Joh. Johannson Kaffe