Kaffeforedlingsanlegg i Vestby
No items found.

Kaffeforedlingsanlegg i Vestby

Prosjektbeskrivelse

Det planlagte kaffeforedlingsanlegget i Vestby skal være et moderne og fremtidsrettet anlegg med en arkitektur og formspråk som tillater fremtidige utvidelser og ombygginger uten at anleggets arkitektoniske kvaliteter forringes. I tillegg skal produksjonsanleggets utforming og materialbruk synliggjøre bedriftens miljøprofil og ansvarlighet med tanke på en bærekraftig utvikling. De overordnede miljømålene Klimanøytralitet og BREEAM-NOR Excellent for prosjektet har vært førende for arbeidene i forprosjektfasen, og de valgte løsningene. Disse krav er vurdert opp mot de muligheter og begrensninger som er knyttet til den aktuelle tomt.

Detaljer
  • Kategori:

    Produksjon

  • Areal:

    ca 11.500 m²

  • Sted:

    Vestby

  • Prosjektår:

    2017-2020

  • Oppdragsgiver:

    Joh. Johannson Kaffe