Jernbaneområdet på Kvalaberg
No items found.

Jernbaneområdet på Kvalaberg

Prosjektbeskrivelse

Planen legger til rette for bygging av vedlikeholdsverksted, lagerbygg, trafo- / energianlegg, tekniske bygninger og installasjoner for jernbaneformål. Planen legger også til rette for at jernbanefunksjoner kan flyttes fra Paradis til Kvalaberg, slik at deler av sporområdet på Paradis kan frigjøres for byutvikling og utbygging. Hillevåg er et område i transformasjon, og den nye virksomheten som etableres i området er forenlig med denne utviklingen.

Detaljer
 • Kategori:

  Planarbeid

 • Areal:

  44,6 daa

 • Sted:

  Kvalaberg, Stavanger

 • Prosjektår:

  2018

 • Oppdragsgiver:

  BaneNOR