Glitterudveien barne- og avlastningsbolig
No items found.

Glitterudveien barne- og avlastningsbolig

Prosjektbeskrivelse

Planen legger til rette for barne- og avlastningsboliger i Glitterudveien 145. Området er i et etablert boligområde og godt tilrettelagt alternative transportløsninger for besøkende og ansatte.  

Planforslaget legger opp til 10 nye beboerrom. Dette fordrer at arealer sikres universell utforming, tilstrekkelig uteoppholdsareal, trafikksikker adkomst, gode gangforbindelser, hensyn til omgivelser og klimavennlige løsninger. Uteareal for beboere anses som noe knapt, så grøntdrag i nærheten skal oppgraderes til lekeareal som kan brukes for beboerne i barneboligen og flere i nærområdet.

Detaljer
 • Kategori:

  Planarbeid

 • Areal:

  Planområdet er ca. 7,5 daa

 • Sted:

  Bærum

 • Prosjektår:

  2022-2024

 • Oppdragsgiver:

  Bærum kommune Eiendom