Fiskumparken
No items found.

Fiskumparken

Prosjektbeskrivelse

Planområdet er i hovedsak tenkt benyttet til næringsformål, men en mindre del har blandet formål som åpner for handel av plasskrevende varer. Planen tar i stor grad hensyn til naturområde og landskapet rundt og bruker det aktivt for å skape et attraktivt område.

3d illustrasjonene er utarbeidet av 3d estate

Detaljer
 • Kategori:

  Planarbeid

 • Areal:

  800 daa

 • Sted:

  Darbu

 • Prosjektår:

  vedtatt 2019

 • Oppdragsgiver:

  Fiskum Næringspark AS