Eineåsen skole
No items found.

Eineåsen skole

Prosjektbeskrivelse

Reguleringsplanen legger til rette for skolebygg med seks klasseparalleller, tilhørende uteoppholdsarealer egnet for ungdomsskole og nødvendig infrastruktur. Planen sikrer tilstrekkelige og gode uteoppholdsarealer, bevaring av kultur- og naturmiljø, trafikksikker skolevei, hensyn til omgivelsene og klimavennlige løsninger.

Detaljer
 • Kategori:

  Planarbeid

 • Areal:

  Planområdet er ca. 21 200 m2

 • Sted:

  Bærum

 • Prosjektår:

  2019-2021

 • Oppdragsgiver:

  Bærum kommune Eiendom