Bodø varmesentral
No items found.

Bodø varmesentral

Prosjektbeskrivelse

Bodø Energi Varme AS har bygget biobrenselanlegg på Rønvikjordet i Bodø

kommune. Anlegget skal motta biobrensel (returvirke) fra regionen og produsere fjernvarme.

Anlegget ligger godt synlig ved hovedinnkjøringen til Bodø. Det er derfor lagt vekt på god form og fasade utforming. 

Plassering av vinduer understreker byggets form og gir innsyn til kjelanlegget. På natten vil innvendig belysning signaliserevarmeproduksjonen i bygget.

Fasadene er kledd med plane stålplater i en varm okerfarge.

Detaljer
 • Kategori:

  Energi

 • Areal:

  1500m2

 • Sted:

  Bodø

 • Prosjektår:

  2015

 • Oppdragsgiver:

  Bodø Energi Varme AS (BEV)