Bertel O. Steen - lagerbygg
No items found.

Bertel O. Steen - lagerbygg

Prosjektbeskrivelse

Arkitektonisk fremstår bygget som et enkelt volum i robuste og varige materialer, samtidig som det skiller seg ut fra de omkringliggende byggene med en egenart i arkitektur, materialbruk og farger.

Bygningskroppen består av et rektangulært volum på 42 x 108 meter, med en avrunding mot sør.

Skillet mellom byggets funksjoner kommer til uttrykk gjennom estetiske og bygningsmessige virkemidler knyttet til form, materialbruk og farger.

Fasadene utføres avsandwichelementer kombinert med trespiler på den høye lagerdelen, med vertikale vinduer i lagerarealene i buen mot sør og fasaden mot sørøst. Det benyttes materialer og farger som ikke er reflekterende, som tre og en nedtonet, mørk grå og grønn fargeskala.

Detaljer
 • Kategori:

  Logistikk

 • Areal:

  6000 m²

 • Sted:

  Lillestrøm

 • Prosjektår:

  2023 Forprosjekt

 • Oppdragsgiver:

  Bertel O. Steen