GNPII utvidet varsel
No items found.

GNPII utvidet varsel

Prosjektbeskrivelse

Varsel om utvidelse av planområdet for plan ID 450 detaljreguleringsplan for Gardermoen Næringspark II Vilbergmoen, felt K3, K4, K7 og K8.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:  

Arkitektene Astrup og Hellern AS v/Hanne Embretsen, Munchs gate 5b, 0165 OSLO

e-post: hem@aaoh.no

med kopi til Ullensaker kommune, Areal og landbruk, postboks 470, 2051 Jessheim, eller

postmottak@ullensaker.kommune.no, innen 18.10.2021

Detaljer
 • Kategori:

  Planarbeid

 • Areal:

  1197 daa

 • Sted:

  Gardermoen, Ullensaker kommune

 • Prosjektår:

 • Oppdragsgiver:

  OLG