Kontoret

Kjernen

Arbeidsområder

Kompetanse

Arkitektene Astrup og Hellern er

et fremtidsorientert arkitektkontor med over 100 års erfaring.

Arkitektene Astrup og Hellern tilbyr:

 • Effektiv, tiltalende og fremtidsorientert arkitektur.
 • Omgivelser som mennesker trives i.
 • Best mulig syntese av arkitektur, teknikk, økonomi og miljø.
 • Lang erfaring og sikker levering.

Arkitektene Astrup og Hellern jobber innenfor:

 • Arkitektur
 • Byggeteknikk
 • Interiørarkitektur
 • Programmering
 • Generell prosjektering
 • Kostnadskalkyler / økonomisk oppfølging
 • Konsekvensanalyser
 • Reguleringsplaner
 • Generalplaner / bebyggelsesplaner / arealplaner
 • Prosjektutvikling
 • Prosjekteringsledelse
 • Presentasjon / design
 • 3D-Visualisering

Arkitektene Astrup og Hellern har

en lang og kontinuerlig erfaringsbakgrunn fra de aller fleste typer arkitektoppdrag. Denne erfaringsbakgrunn sammen med kontorets dyktige medarbeidere har gitt oss høy kompetanse til å utvikle og gjennomføre store og kompliserte oppdrag. De siste 40 år har vi lagt vekt på å utvikle spesialkompetanse innenfor prosjektutvikling av komplekse industrianlegg, kontorer og næringsbygg. Vi regnes i dag blandt de mest erfarne arkitekt-kontor på dette felt.

Alle vesentlige arkitektfaglige ytelser og tjenester dekkes av vårt arkitektkontor. Dette omfatter både planarbeid, programmering og prosjektering. Innen prosjektering inngår i tillegg til arkitektarbeidet, spesialtjenester så som bygnings-fysiske forhold, akustikk, brannstrategi, spesialbelysning, og kostnadsberegninger. Vi har i tillegg mange års erfaring med prosjektering for olje- og gassindustrien i Norge.

Vi er en sertifisert Miljøfytårn-bedrift.

Historie

Arkitektur i over 100 år.

I 1901 kom arkitekt Thorvald Astrup tilbake til Oslo etter studier og studiereiser i Europa. Han satset friskt og vant i 1. prisen i konkurransen om Hovedbygg for Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, nå NTNU. Thorvald Astrup ble regnet som for ung og uerfaren til en slik stor oppgave, og i stedet ble det 2. premieutkastet som kom til utførelse.

Vi regner likevel dette som starten på den arkitektvirksomhet som i dag bærer navnet Arkitektene Astrup og Hellern AS. Kontoret er dermed ett av de få arkitektkontorer i Norge som har drevet kontinuerlig arkitektvirksomhet i over 100 år.

Firmaet skiftet i 1955 navn til Arkitektene Thv. & Henning Astrup og Eivind Hellern. I alle disse årene ble kontoret drevet som personlig firma, men i 1964 ble driftsformen endret til aksjeselskap under navnet Arkitektene Astrup og Hellern AS. Virksomheten heter fortsatt Arkitektene Astrup og Hellern AS, men med nye navn i ledelsen. Firmaet eies i dag av Martin Bakke, Hanne Embretsen, Lars H. Gaarder, Åke Letting, Lars Thoen og Frank Thorsen.

Det er først og fremst bygg for industri og næringsliv som er blitt kontorets varemerke, men i vårt tegningsarkiv som inneholder de fleste oppdrag fra alle disse årene, vil man også finne hytter, villaer, boligblokker, hotell, kontor, skoler, idrettshaller og sykehus.